startpagina

MiddenHuur monitor regio Rotterdam

2022
4e kwartaal 2021
3e kwartaal 2021
1e en 2e kwartaal 2021

2021
4e kwartaal 2021
3e kwartaal 2021
2e kwartaal 2021
1e kwartaal 2021


Waarom MiddenHuur-afspraken?

Als corporaties ligt onze primaire taak bij het huisvesten van de sociale doelgroep in de sociale huur. De maatschappij vraagt nu ook of wij meer willen doen voor woningzoekenden met een middeninkomen. De druk op de woningmarkt is in de afgelopen jaren toegenomen en deze groep komt bijna niet in aanmerking voor een sociale huurwoning én wordt verdrukt door hogere inkomens die meer huur kunnen betalen. Verhuurders hebben door de hoge druk op de woningmarkt ook de mogelijkheid om deze hogere huren te vragen.
 
Ondanks dat de middeninkomens niet de primaire doelgroep is voor corporaties, zien we dat we door het verhuren van middenhuurwoningen aan middeninkomens bijdragen aan de volgende doelstellingen:
  • We creëren ruimte voor de sociale doelgroep (door het faciliteren van doorstroming van de middeninkomens naar de middenhuur, spelen we woningen vrij voor de sociale doelgroep).
  • We faciliteren ‘wijken in balans’ (door middeninkomens een plek te geven in onze voorraad gaan we segregatie tegen).
  • We zorgen voor beschikbare woningen voor de middeninkomens. (Middeninkomens kunnen niet terecht in de sociale huur én worden verdrongen door hogere inkomens). 


De afspraken

De corporaties verenigd in Maaskoepel maken met elkaar de volgende afspraken over het adverteren en verhuren van woningen met een Middenhuurprijs.
Afspraak #1 De huurprijsgrens
Afspraak #2 Voorrang voor woningzoekenden met een middeninkomen en doorstromers uit de sociale huur
Afspraak #3 Aanbod en verantwoording van Middenhuurwoningen
Afspraak #4 Monitoring
Afspraak #5 Evaluatie