startpagina

Ontwikkelen

Stilstand is achteruitgang. Maaskoepel zet zich voortdurend in voor het juiste klimaat voor woonruimtebemiddeling en transformatie van de woningvoorraad. Bovendien ontwikkelen we als belangenbehartiger een gezamenlijk gedragen beleid op dit gebied.

 

Zo werken we samen aan de kwaliteit van wonen en leven
in de stadsregio Rotterdam.