We zijn trots dat we in de landelijke pilotgroep Digitale InkomensVerklaring (DIV) onze rol mochten pakken. Het was een lang traject waarin we op vele vlakken, als ware Willy Wortels en Lampje, moesten 'uitvinden'. Zelfs de wet moest worden aangepast. Maar het is zover; de Digitale InkomensVerklaring staat sinds 12 maart live. Lees meer.


Gewoon Wonen is in de regio Rotterdam alweer een stuk dichterbij gekomen. Met het ondertekenen van de ‘Realisatieagenda wonen regio Rotterdam’ is het draagvlak voor de realisatie van onze ambitie uit het Regioakkoord (januari 2023) nog groter geworden. Lees hier meer.

Goed nieuws voor woningzoekenden in de regio Rotterdam. Op 27 januari tekenden 14 gemeenten en 22 woningcorporaties het Regioakkoord om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2030. Dat betekent een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad. Lees meer.