SUWR verblijdt niet alleen urgent woningzoekenden met een website die veel beter aansluit bij hun behoefte. Ook zorgverleners en corporatiemedewerkers worden beter bediend met de geheel vernieuwde opzet. Lees hier meer.

Van aanvraag tot afgifte, van voorlichting tot verweer bij bezwarenprocedures; al deze werkzaamheden werden vanaf 1 juni in mandaat uitgevoerd.  In juli zijn alle formaliteiten afgerond. Lees hier meer.

De bouw en verduurzaming van betaalbare woningen in de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam wordt ernstig bedreigd. Dit blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek ‘Opgaven en middelen corporatiesector’. Lees hier meer.Uit onderzoek blijkt dat corporaties in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen op korte termijn al te weinig geld hebben. Lees hier meer.