Gewoon Wonen is in de regio Rotterdam alweer een stuk dichterbij gekomen. Met het ondertekenen van de ‘Realisatieagenda wonen regio Rotterdam’ is het draagvlak voor de realisatie van onze ambitie uit het Regioakkoord (januari 2023) nog groter geworden. Lees hier meer.

Goed nieuws voor woningzoekenden in de regio Rotterdam. Op 27 januari tekenden 14 gemeenten en 22 woningcorporaties het Regioakkoord om 22.500 nieuwe sociale huurwoningen te realiseren voor 2030. Dat betekent een substantiële uitbreiding van de woningvoorraad. Lees meer.