startpagina

De Rotterdamse Bouwversnelling

07-02-2022

Mouwen opstropen en radicaal anders aan de slag 
Wij zien mogelijkheden om sneller en slimmer te bouwen. Als we onze bouwplannen en methodieken onder de loep nemen en écht anders durven te bouwen. We gaan van inkopen naar bestellen, van eenmaal vergund naar altijd vergund, van kost tijd naar tijdloos. En van alleen naar samen, van denken naar doen. Of te wel, passend bij onze regio, ‘niet lullen maar poetsen’. Dan kunnen we onze bouwstromen versnellen. Zodat we meer kunnen bieden van waar we voor zijn; goede en betaalbare woningen. 

Blauwdruk voor succes
Er is veel documentatie en kennis over bouwstromen, vooral aan de technische en procesmatige kant. Diverse regio’s gingen ons voor. Zij hebben echter nog geen blauwdruk voor succes gevonden. Onze oplossing? Samen ontwikkelen van de we de nieuwe praktijk; de Rotterdamse bouwversnelling.Waarom?
Iedereen wil gewoon wonen. Nauwelijks zijn er betaalbare woningen te vinden en wachtlijsten worden alsmaar langer. Woningzoekenden zijn wanhopig. Woonprotesten geven een duidelijk signaal. De nood is hoog. Juist in de regio Rotterdam. 

Campagne Gewoon Wonen kan Gewoon
De 22 woningcorporaties in de regio Rotterdam, verenigd in de federatie Maaskoepel, sympathiseren met de woonprotesten. De politiek begrijpt inmiddels dat de urgentie hoog is. Met de campagne GewoonWonen.nu willen we de juiste oplossingen in de coalitieonderhandelingen en collegeprogramma’s krijgen. Het moet anders en dat kan gewoon, als we het samen doen!

In het manifest ‘Gewoon Wonen kan Gewoon’ geven we aan wat onze regio nodig heeft; 30.000 sociale woningen in 2030. Én we geven aan hoe we dat, in gezamenlijkheid, kunnen bereiken. Daar blijft het niet bij. Met De Rotterdamse Bouwversnelling steken we onze handen nu al uit de mouwen. Want wij geloven dat we enorm kunnen bijdragen aan de oplossing.