startpagina

Monitorrapporten

Woonruimtebemiddelingsmonitor regio Rotterdam


Maaskoepel beheert een schat aan gegevens over woningzoekenden en woningen. Deze gegevens gebruiken we onder andere voor de woonruimtebemiddelingsmonitor regio Rotterdam en voor onze factsheets. Met de gegevens doen we ook verder onderzoek naar de woningmarkt in de regio.

Elk jaar komt er ook een jaarrapport ‘Woonruimtebemiddelingsmonitor regio Rotterdam’ uit. Hierin worden ontwikkelingen en afspraken in de woonruimtebemiddeling gevolgd. De monitor bevat feitenkaarten per gemeente met het aantal actief woningzoekenden, geslaagden, aanbod, slaagkansen, marktdruk, verhuringen aan de BBSH-aandachtsgroep en EC-doelgroep en de verhuisbeweging, over de afgelopen jaren.

Het OBI (Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam) brengt elk halfjaar een tabellenoverzicht uit met de belangrijkste gegevens over de woonruimtebemiddeling in de regio Rotterdam