startpagina

Regionaal vangnet

Regionaal vangnet

Regionaal vangnet

Een lijst met huurders die na een vonnis van de rechter of een objectieve vaststelling (door burgemeester, deurwaarder of politie) ontruimd zijn uit hun woning. Alle woningcorporaties die in de regio Rotterdam actief zijn, werken mee aan het bijhouden van deze lijst.

 

RV- reden van ontruiming: huurschuld

Huurder is ontruimd vanwege een huurschuld. Bij het voldoen van de schuld stopt de registratie van huurder en neemt deze weer deel aan het reguliere verhuringsproces.

 

RV- reden van ontruiming: overlast

Huurder is ontruimd vanwege klachten over overlast.

 

RV- reden van ontruiming: bedreiging

Huurder is ontruimd vanwege het bedreigen van een corporatiemedewerker.

 

RV- reden van ontruiming: Noorderzonner

Huurder heeft de woning vlak voordat hij/zij de woning zou worden uitgezet, verlaten zonder de corporatie over het vertrek te informeren.

 

RV- reden van ontruiming: oneigenlijk gebruik

Huurder is ontruimd vanwege oneigenlijk gebruik van de woning. Voorbeelden zijn een wietplantage, prostitutie of een illegaal pension.

 

Laatste Kans traject

Een Laatste Kans traject kan worden ingezet voor huurders die vanwege overlast of huurschuld ontruimd zijn. Huurder kan in dit traject onder aanvullende voorwaarden, zoals begeleiding, reageren op woningen van andere corporaties dan de corporatie die huurder in het Regionaal Vangnet geregistreerd heeft. De corporatie die de woning aanbiedt, bepaalt de voorwaarden en de begin- en einddatum van het huurcontract. Als huurder het traject goed doorlopen heeft, gaat het huurcontract met extra voorwaarden op de einddatum van het contract over in een regulier huurcontract en stopt de registratie in het Regionaal Vangnet. Het Laatste Kans traject duurt maximaal 5 jaar.

 

Directe Uitsluiting traject

Huurders die vanwege oneigenlijk gebruik van de woning, bedreiging of als Noorderzonner zijn ontruimd, belanden in het directe uitsluitingstraject. In het directe uitsluitingstraject kan de huurder 5 jaar niet reageren op al het aanbod van WoonnetRijnmond. Na 5 jaar kan deze weer op alle woningen reageren.