startpagina

Algemeen en wettelijk kader

Algemeen

Maaskoepel

Maaskoepel is de overkoepelende organisatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam. Zij behartigt de belangen van haar leden en richt zich op drie kernactiviteiten: ontwikkelen van gezamenlijk beleid, ontmoeten & kennis delen en het leveren van ondersteunende diensten (WNR, SUWR en BHR).
 

Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond (SUWR)

In de stadsregio voert SUWR de urgentietaak uit voor de gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis.
 

Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR)

Sinds 2012 worden door de Bezwarencommissie Huisvesting regio Rotterdam (BHR) geschillen en bezwaren op het gebied van de huisvesting behandeld. BHR is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio met Maaskoepel.
 

Regio Rotterdam

Gemeente Albrandswaard, gemeente Barendrecht, gemeente Brielle, gemeente Capelle a/d IJssel, gemeente Hellevoetsluis, gemeente Krimpen a/d IJssel, gemeente Lansingerland, gemeente Maassluis, gemeente Nissewaard, gemeente Ridderkerk, gemeente Rotterdam, gemeente Schiedam, gemeente Vlaardingen en gemeente Westvoorne.
 

Aangesloten corporaties regio Rotterdam

3B Wonen, Bouwvereniging Onze Woning, De Leeuw Van Putten, Havensteder, Laurens Wonen, Maasdelta Groep, Patrimonium Barendrecht, Qua Wonen, Ressort Wonen, Rondom Wonen, Samenwerking Vlaardingen, SOR, Stichting Vestia, Waterweg Wonen, WBV Hoek van Holland, WBV Poortugaal, Woonbedrijf Westvoorne, Woonbron, Wooncompas, Woonplus Schiedam, Woonstad Rotterdam, Woonstichting de Zes Kernen en Woonzorg Nederland.
 

Wettelijk Kader

Woningwet (2015)

De Woningwet legt de spelregels voor de sociale verhuursector vast. De Woningwet bevat onder andere regels over passend toewijzen, de kerntaak van woningcorporaties en toezicht.

Huisvestingswet (2014)

Wet die stelt dat gemeenten regels over woonruimteverdeling van goedkope woningen en over de samenstellingen van de woonruimtevoorraad voortaan alleen nog mogen stellen in een verordening. Net als in de oude wet (1993) is schaarste het motief voor toewijzingsregels. Nieuw is dat een gemeente de schaarste moet onderbouwen. Het idee daarachter is dat schaarste op zichzelf niet is op te lossen met woonruimteverdeling, maar dat er een breder pakket aan maatregelen nodig is.

Verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam

De verordening woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2015 zoals vastgesteld door de 14 gemeenten in de regio Rotterdam waarin de voorwaarden voor het verkrijgen van een Huisvestingsvergunning zijn vastgelegd. De verordening geeft de mogelijkheid om voorrangscriteria in te zetten om schaarste tegen te gaan.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet)

De wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om problemen in bepaalde wijken en/of buurten aan te pakken. Toestemming van het rijk is nodig om de wet toe te passen.

Artikel 8 Rotterdamwet

Artikel 8 betreft een harde eis en stelt: "U woont minimaal zes jaar achter elkaar in de regio Rotterdam, of u heeft inkomen uit arbeid, bedrijf, regeling vervroegd uittreden, AOW, ouderdoms- of nabestaandenpensioen, of studiefinanciering."
 

Artikel 9 Rotterdamwet

Artikel 9 betreft voorrangscriteria en zijn dus geen harde eisen. Het betreft sociaal-economische kenmerken, in de regio Rotterdam. Hieronder vallen: 1) een maatschappelijk beroep of bij de overheid (zorg, veiligheid, openbare orde of openbare orde); 2) een beroep in de maakindustrie in Schiedam; 3) minimaal 1 persoon uit het huishouden studeert op mbo-/hbo-/wo-niveau; 4) iemand uit het huishouden werkt als vrijwilliger; 5) een beroep in de dienstverlening (groot- en detailhandel, informatie en communicatie, vervoer en opslag etc.); 6) HWZ en MWZ zijn jonger dan 23 jaar; 7) hwz en mwz zijn tussen de 23 en 30 jaar oud; 8) iemand heeft 1 of 2 kinderen tot 12 jaar en geen kinderen van 12 jaar en ouder. Als (mede)woningzoekende aan 1 of meer van de voorrangscriteria voldoet, is de kans op de woning groter.

 

Artikel 10 Rotterdamwet

De voorwaarden in Artikel 10 zijn eisen. Artikel 10 stelt: "U heeft toestemming van de burgemeester en het college om de woning te kunnen huren. De burgemeester (gemeente) onderzoekt daarvoor uw gedrag streng. De burgemeester (gemeente) onderzoekt of u anderen veel last bezorgt of dat u zich slecht gedraagt."