startpagina

Monitor OBI

Zoekmodellen

DirectKans

Zoekmodel waarin de volgorde van reactie de rangorde op de kandidatenlijst bepaalt. Hoe eerder iemand reageert, hoe hoger deze staat. Dit zoekmodel is uitermate geschikt voor mensen die snel een woning zoeken, maar nog geen lange inschrijfduur hebben. In dit zoekmodel hebben urgenten geen voorrang.

 

Inschrijfduur

Zoekmodel waarin de inschrijfduur de volgorde van de kandidatenlijst bepaalt. Hoe langer iemand is ingeschreven, hoe hoger deze op de lijst staat. In dit zoekmodel hebben urgenten voorrang

.

Wens&Wacht

Zoekmodel voor mensen die precies weten welke woning zij willen en bereid zijn hier op te wachten. Woningzoekende schrijft zich in op een wachtlijst. De corporatie bepaalt de volgorde van de wachtlijst. In dit zoekmodel hebben urgenten geen voorrang.

 

Loting

Zoekmodel waarin alle reacties na de uiterste reactietijd worden verzameld en er wordt geloot. In dit zoekmodel hebben urgenten voorrang.

 

Directe Bemiddeling

Het rechtstreeks aan een woningzoekende aanbieden van woonruimte zonder dat die woonruimte via het aanbodinstrument te huur is aangeboden.

 

Doelgroepen

Primaire doelgroep

De primaire doelgroep beslaat huishoudens met een inkomen tot aan de huurtoeslaggrens. Dit betekent in de praktijk: alleenstaanden tot AOW leeftijd met een huishoudinkomen tot € 22.700, alleenstaanden vanaf AOW-leeftijd met een huidhoudinkomen tot € 22.675, meerpersoons- huishoudens tot AOW-leeftijd met een huishoudkomen tot € 30.825 en meerpersoonshuishoudens vanaf AOW- leeftijd met een huishoudinkomen tot € 30.800. Vanaf 2020 bestaan er echter geen huurtoeslaggrenzen meer.

 

Secundaire doelgroep of EC-doelgroep

Woningzoekenden die niet tot de primaire doelgroep behoren met een huishoudinkomen tot en met € 38.035.

 

EC-doelgroep

Woningzoekenden met een huishoudinkomen tot en met € 38.035. Minstens 80% van de jaarlijks vrijkomende sociale huurwoningen moet aan deze groep toegewezen worden.

 

Niet-EC-doelgroep- overige

Woningzoekenden met een huishoudinkomen hoger dan € 38.035 en lager dan € 43.575. Corporaties mogen maximaal 10% van de woningen aan deze doelgroep toewijzen, in de zogenaamde vrije ruimte, maar dit hoeft niet.

 

Starter

Huishouden dat in een zelfstandige woning gaat wonen, maar geen zelfstandige woning achterlaat.

 

Doorstromer

Huishouden dat bij verhuizing een zelfstandige woning achterlaat.

 

Toeslagen en huurprijsgrenzen

Huurtoeslag

Tegemoetkoming in de huurkosten door de overheid voor lagere inkomensgroepen om het huren van een woning betaalbaar te houden. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van het huishouden in relatie tot de hoogte van de huurprijs. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dient de maandhuur lager dan € 737,14 te zijn (liberalisatiegrens, prijspeil 2020).

 Basishuur/normhuur

Het gedeelte van de huur dat een huishouden sowieso zelf moet betalen (en dus geen huurtoeslag voor krijgt). De basishuur is afhankelijk van het inkomen: hoe lager het inkomen, hoe lager de basishuur.

 

Kwaiteitskortingsgrens

Grens die bepaalt of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Deze grens is in 2019: € 424,44. Mensen onder de 23 jaar hebben bij een huur hoger dan dit bedrag geen recht op huurtoeslag. Voor iedereen ouder dan 23 jaar is er wel recht op huurtoeslag. Echter, het bedrag tussen de kwaliteitskortingsgrens en de aftoppingsgrens geeft slechts recht op 65% huurtoeslag.

 

Aftoppingsgrens

Een huurprijs boven deze grens betekent dat de huurtoeslag waar woningzoekende voor in aanmerking komt, ‘afgetopt’ (verlaagd) wordt.

 

Lage aftoppingsgrens

De lage aftoppingsgrens geldt voor eenpersoonshuishoudens en tweepersoonshuishoudens tussen de 23 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd en is in 2019: €607,46.

 

Hoge aftoppingsgrens

De hoge aftoppingsgrens geldt voor huishoudens van 3 of meer personen en voor 2-persoonshuishoudens, als minstens 1 van de 2 ouder is dan de AOW-gerechtige leeftijd en voor 2-persoonshuishoudens die vanwege een handicap in een aangepaste woning wonen. De hoge aftoppingsgrens in 2019 is: €651,03.

 

Liberalisatiegrens

Woningen met een huur onder de liberalisatiegrens zijn sociale huurwoningen. Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens zijn vrije sector woningen. In 2020 is de liberalisatiegrens: €737,14. De liberalisatiegrens is ook de grens voor huurtoeslag (huurders van vrije sector woningen hebben geen recht op huurtoeslag).

 

Middenhuur

Woningen met een huur boven de liberalisatiegrens met een huur tussen ongeveer €750 en €1000. De boven- en ondergrenzen verschillen regionaal sterk.

Soorten woningen

Onzelfstandige woonruimte

Een woning zonder eigen toegang en/of eigen keuken en/of toilet (en dus met gedeelde voorzieningen).

 

Zelfstandige woonruimte

Een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet (en dus zonder gedeelde voorzieningen). Een onvrije woning of onvrije etage (een woning waarvan de vertrekken uitkomen op een gemeenschappelijke gang of hal, maar met eigen keuken, douche en toilet) valt dus ook onder een zelfstandige woonruimte.

 

Complex

Een verzameling van een aantal type woningen.

 

Cluster

De verschillende typen woningen binnen een complex. Een woningzoekende kan alleen reageren op een cluster, niet op een complex.

 

Studentenwoning

Zelfstandige woonruimte die door de verhuurder bestemd is voor de verhuur aan studenten in de zin van de Wet studiefinanciering 2000 of aan personen die onderwijs ingevolge de Wet educatie en beroepsonderwijs volgen.

 

Jongerenwoning

Een woning die specifiek gelabeld is voor jongeren, ofwel tot en met 22 jaar of tot en met 27 jaar. Een jongerencontract is een tijdelijke huurovereenkomst van maximaal 5 jaar. Jongerenwoningen kunnen ook met een regulier contract worden geadverteerd.

 

Starterswoning

Een woning die specifiek gelabeld is voor starters; huishoudens die geen zelfstandige woonruimte achterlaten.

 

Seniorenwoning

Een woning die specifiek gelabeld is voor senioren; huishoudens waarvan tenminste één lid de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt.

 

Woongroep

Het bewonen van een zelfstandige woonruimte door een groep huurders (inclusief hun kinderen), die geen gemeenschappelijke huishouding voeren, geen onderlinge huurrelatie hebben, maar wel op basis van eigen initiatief kiezen om samen te wonen.

Binding

Binding

Deze woningen worden met specifieke geografische, economische of sociale bindingseisen aangeboden via de media.

 

Regionale binding

De mogelijkheid om met voorrang te kunnen reageren op sociale huurwoningen, vanwege een economische of maatschappelijke binding met de regio Rotterdam.

 

Lokale binding

De mogelijkheid om met voorrang te kunnen reageren op sociale huurwoningen, vanwege een economische of maatschappelijke binding met één gemeente in de regio Rotterdam.

 

Maatschappelijke binding

Woningzoekende is maatschappelijk gebonden aan de woningmarktregio, de gemeente of de kern indien hij: 1) een redelijk, met de plaatselijke samenleving verband houdend belang heeft zich in die woningmarktregio, die gemeente of die kern te vestigen,; of 2) ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is dan wel gedurende de voorafgaande tien jaar ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene is geweest van die woningmarktregio, die gemeente of die kern.
Economische binding
Woningzoekende is economisch gebonden aan de woningmarktregio, de gemeente of de kern indien hij met het oog op de voorziening in het bestaan een redelijk belang heeft zich in die woningmarktregio, die gemeente of die kern te vestigen en als er voor het inkomen van woningzoekende een redelijk belang is zich in de regio te vestigen.
Inkomensgroepen
Een groep woningzoekenden, zoals: woningzoekende behorend tot de primaire of secundaire doelgroep en starter/doorstromer.

 

Slaagkans

Het aantal woningzoekenden (per subgroep) dat in de betreffende periode een woning heeft verkregen via de media of directe bemiddeling, gedeeld door het aantal actief woningzoekenden (per subgroep) dat op die woningen heeft gereageerd plus het aantal geslaagde direct bemiddelden die niet ook al hebben gereageerd, uitgedrukt als een percentage.

 

Subgroep

Een groep woningzoekenden, zoals: woningzoekende behorend tot de primaire of secundaire doelgroep en starter/doorstromer.

 

Geslaagde reguliere woningzoekende

Woningzoekende, exclusief urgenten en herhuisvesters, die in de betreffende periode geslaagd is via het Inschrijfduur-, WoningLoting-, DirectKans_ of en Wens & Wachtmodel of via directe bemiddeling.

 

Actief woningzoekenden (Exclusief direct bemiddelden)

Woningzoekenden die in de betreffende periode op via de media (internet) aangeboden woningen hebben gereageerd.

 

Actief woningzoekenden (Inclusief direct bemiddelden)

Woningzoekenden die gedurende de meetperiode minimaal 1 keer hebben gereageerd op een advertentie van een woning inclusief de bemiddelde woningzoekenden in betreffende meetperiode.