startpagina

Regioakkoord

Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030

Akkoord dat door de 14 gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen, de aangesloten woningcorporaties en de provincie Zuid-Holland is ondertekend. In het Akkoord staan afspraken over de uitbreiding van het aantal woningen (met 54.000) in de regio Rotterdam en het zorgen voor een betere balans van het woningaanbod in de regio.
Sociale voorraad
De voorraad van sociale huurwoningen in de regio

 

DAEB

Diensten van Algemeen Economisch Belang. Volgens de Woningwet 2015 moeten woningcorporaties zich in eerste instantie richten op DAEB activiteiten: het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen (met een huurprijs tot de liberalisatiegrens), het beheer van maatschappelijk vastgoed en het investeren in leefbaarheid.

 

Niet-DAEB

Woningcorporaties mogen en kunnen zich ook bezighouden met niet-DAEB activiteiten, om bijvoorbeeld gemengde wijken te creëren. Hieronder vallen het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen in de vrije sector, koopwoningen en commercieel vastgoed.

 

SvWrR

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam, bestaande uit de 14 gemeenten uit de regio Rotterdam.

 

Beschikbaarheid

De regio wil voldoende beschikbaarheid op lokaal niveau en een regionaal gelijkmatiger toegang tot de sociale voorraad van huurtoeslaggerechtigden. Op gemeentelijk niveau wordt tenminste 75% van de vrijgekomen huurwoningen van de corporaties met een huurprijs onder de liberalisatiegrens toegewezen aan de primaire doelgroep (huurtoeslaggerechtigden)

 

Betaalbaarheid

De regio wil voldoende betaalbare woningen met een huur onder de bovenste aftoppingsgrens, zijnde €663,40,- prijspeil 2020, op lokaal niveau en meer balans van deze voorraad in de regio. Concreet: op gemeentelijk niveau een sociale huurvoorraad van de corporaties die voor tenminste 70% bestaat uit woningen met een huurprijs tot de bovenste aftoppingsgrens