startpagina

Bezwarenbehandeling

Maaskoepel onderschrijft een juiste behandeling van geschillen en voert deze uit.


Wanneer een woningzoekende het niet eens is met een besluit binnen het urgentie- of woonruimtebemiddelingsproces, kan hij een bezwaar indienen bij de Bezwarencommissie Huisvesting Regio Rotterdam (BHR). De commissie beoordeelt of de regelgeving juist is toegepast en doet hierover uitspraak. Maaskoepel is betrokken door met een ambtelijk secretariaat te zorgen voor de administratieve ondersteuning van de commissie.