startpagina

Maaskoepel

Samen werken aan de kwaliteit van wonen en leven in de
regio Rotterdam.


Maaskoepel is de federatie van woningcorporaties in de regio Rotterdam. Wonen en leven in deze regio aantrekkelijker maken; dát is de ambitie van Maaskoepel en haar leden.

Maaskoepel zet zich dan ook in voor de belangen van alle woningzoekenden in de regio Rotterdam. Al meer dan 25 jaar. We werken hiertoe samen met een groot aantal partijen op de woningmarkt: de twaalf regionale gemeenten, de provincie Zuid-Holland, de Rijksoverheid, verschillende koepelorganisaties en andere belanghebbenden. Dit doen we namens én met onze 22 corporaties, die samen zo'n 220.000 sociale huurwoningen beheren.

Maaskoepel vertaalt haar missie en ambitie naar drie activiteiten: we bemiddelen bij het vinden en verkrijgen van een woning, we stimuleren kennisdeling en we ontwikkelen gezamenlijk beleid op de woningmarkt in de regio Rotterdam. Ons ambitieuze team van rond de 35 medewerkers werkt daarbij vanuit de leidraad: 'samen merkbaar meerwaarde toevoegen'.


Wat wij doen

Wie wij zijn

Onze organisatie