startpagina

Regionaal Vangnet

Met het Regionaal Vangnet ondersteunt maaskoepel het laatste kansbeleid bij de corporaties in regio Rotterdam


Het Regionaal Vangnet is een lijst met huurders die na een vonnis van de rechter of een objectieve vaststelling (door burgemeester, deurwaarder, politie of interventieteam) ontruimd zijn uit hun woning. Alle woningcorporaties die in de regio Rotterdam actief zijn werken mee aan het bijhouden van deze lijst.
 
De reden van ontruiming kan zijn:
  • huurschuld;
  • overlast;
  • oneigenlijk gebruik van de woning: bijvoorbeeld  een wietplantage, prostitutie of een illegaal pension;
  • bedreiging: de huurder vormt een bedreiging;
  • Noorderzonner: een huurder die zijn woning zonder kennisgeving verlaat vlak voordat hij de woning zou worden uitgezet.

Wat is het doel van het Regionaal Vangnet?
De woningcorporaties registreren deze huurders in het Regionaal Vangnet om:
  • de huurders onder bepaalde voorwaarde(n) op een andere plek in de regio een woonruimte aan te kunnen bieden (laatste kans traject);
  • verdere huurschuld en/of overlast te voorkomen;
  • te voorkomen dat in de toekomst weer ontruimd moet worden.

Afhankelijk van de aard van het probleem kan de geregistreerde huurder in aanmerking komen voor een laatste kans traject of belandt in het directe uitsluitingstraject. In het laatste kans traject kan de huurder onder aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld begeleiding, zorg- en hulpinstanties) op woningen reageren van andere corporaties dan de corporatie die de huurder in het Regionaal Vangnet geregistreerd heeft. Als de huurder het laatste kans traject goed heeft doorlopen gaat het huurcontract met de aanvullende voorwaarden na de einddatum over in een regulier huurcontract. Hiermee is de registratie in het Regionaal Vangnet beëindigd. Een laatste kans traject duurt maximaal vijf jaar.
 
Het laatste kans traject is letterlijk de laatste kans. Weigert de huurder het contract met aanvullende voorwaarden te sluiten of houdt hij zich niet aan alle voorwaarden, dan belandt de huurder in het directe uitsluitingstraject. In het directe uitsluitingstraject kan de huurder niet reageren op woningen van alle bij Maaskoepel aangesloten woningcorporaties. Beide trajecten duren maximaal vijf jaar.  
 
Het protocol Regionaal Vangnet heeft Maaskoepel samen met de aangesloten corporaties opgesteld. Maaskoepel ontwikkelde, implementeerde en onderhoudt het registratiesysteem voor de corporaties. Het systeem is volledig geïntegreerd in het woonruimtebemiddelingssysteem. Daarmee hebben de geregistreerde huurder en de  corporatiemedewerker makkelijker en overzichtelijker toegang tot alle gegevens en de status van een registratie.