startpagina

Onze organisatie

Maaskoepel is een vereniging van woningbouwcorporaties. Bij de federatie Maaskoepel zijn zo’n 22 leden aangesloten: 3B Wonen, De Leeuw van Putten, Habion, Havensteder, Hef Wonen, Maasdelta Groep, MaasWonen, Mooiland, Patrimonium Barendrecht, QuaWonen, Ressort Wonen, Samenwerking Vlaardingen, SOR, Waterweg Wonen, Wbv. Hoek van Holland, Wbv. Poortugaal, Woonbron, Wooncompas, Woonplus Schiedam, Woonstad Rotterdam, Woonstichting De Zes Kernen, Woonzorg Nederland.

Het hoogste besluitvormende orgaan van Maaskoepel is de federatieraad. Elke woningcorporatie heeft één vertegenwoordiger in deze raad. De federatieraad komt een aantal keer per jaar samen en stelt onder andere de begroting, het jaarplan en het jaarverslag vast. Het bestuur van Maaskoepel bestaat uit zes directieleden van aangesloten corporaties.

Maaskoepel werkt volgens de principes van de Governancecode Woningcorporaties, voor zover deze op de federatie-organisatie van toepassing zijn. Deze governance-structuur is aangevuld met een klokkenluidersregeling, een integriteitscode en een procuratiereglement.

Reglementen: