startpagina

Wooncompas binnenkort van start met de sloop van portiekflats aan de Blaak in Ridderkerk.

10-11-2023

Goed nieuws voor omwonenden en toekomstige bewoners van de Blaak in Ridderkerk: de sloop van de leegstaande portiekflats kan van start!

Wooncompas binnenkort van start met de sloop van portiekflats aan de Blaak in Ridderkerk.

Om te starten met slopen zijn er voorbereidingen nodig. Wooncompas zorgt daarbij dat de bedreigde diersoorten buiten het gebouw blijven. Ook worden een aantal bomen aan de achterzijde van de portiekflats beschermt. En er komt een scheefstandmeting en een nulmeting.

Toekomstige bewoners
Voor de toekomstige bewoners van de sociale huurwoningen aan de Blaak is er nu duidelijkheid. De meeste van deze bewoners zitten al meer dan 2,5 jaar in een tijdelijke woning. Een aantal andere toekomstige bewoners moest nu alsnog noodgedwongen naar een tijdelijke woning.

Geen bedreigde diersoorten in de leegstaande portiekflats
Een gespecialiseerd bureau heeft onlangs opnieuw een veldonderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van bedreigde diersoorten in de leegstaande portiekflats. Het bureau heeft geen (mogelijke) aanwezigheid van vleermuizen, gierzwaluwen of anders gevonden.

De sloop van de portiekflats kan bijna van start
Voordat de aannemer van start kan met slopen zijn er nog voorbereidingen nodig. Zo zijn er maandag 30 oktober 2023 extra gaten in de gevel geboord. Die gaten zorgen ervoor dat de halfgesloopte portiekflats niet alsnog een verblijfplaats worden voor bedreigde diersoorten.

Ook treft Wooncompas maatregelen ter bescherming van diverse bomen aan de achterzijde van de huidige portiekflats. Hiervoor is in samenwerking met omwonenden en meerdere boomexperts een nieuw boom-beschermingsplan gemaakt. Deze is inmiddels ook goedgekeurd door gemeente Ridderkerk.

Een gespecialiseerd bedrijf maakt op dit moment een advies over de trillingsmeters op de monumentale woningen rondom het plangebied en er komt een trillingsprognose. Het bedrijf Exact expertise maakt hiermee een inschatting van de hoeveelheid trilling die er ontstaat bij de aankomende werkzaamheden. Ook volgt er een advies over de eventuele huidige scheefstand van de monumentale woningen. Deze woningen hebben geen of een verouderde fundering. Het is dus belangrijk om het vooraf eens te zijn over de huidige staat van de woningen. Wij noemen dat een scheefstand-meting en een nul-meting. Zo kan er achteraf geen misverstand ontstaan over de impact van de werkzaamheden.

Communicatie aan omwonenden vanuit Bouwbedrijf Waal
Eind november ontvangen omwonenden bericht van Bouwbedrijf Waal. Vanaf dat moment informeert het Bouwbedrijf Waal de omwonenden regelmatig over de planning, de werkzaamheden en overige belangrijke zaken. Ook ontvangt men dan alle specifieke contactgegevens voor dit project van Bouwbedrijf Waal.

Meer informatie over de sloop en verhuur
Meer informatie over de start van de sloopwerkzaamheden en de verhuur van de woningen is terug te vinden op de projectenpagina van Wooncompas: https://wooncompas.nl/Project/blaak