startpagina

Waterweg Wonen, gemeente Vlaardingen en politie werken samen tegen woonfraude

14-04-2023

Het is helaas een feit dat woonfraude, ook in Vlaardingen, voorkomt in sociale huurwoningen. Denk aan onderverhuur, doorverhuur of bepaalde criminele activiteiten. Als woningcorporatie heeft Waterweg Wonen de plicht om te zorgen voor een eerlijke woonruimteverdeling. Ze willen veilige en leefbare wijken waarin huurders fijn met elkaar samenleven.

Waterweg Wonen, gemeente Vlaardingen en politie werken samen tegen woonfraude

Gezamenlijke aanpak

Het aanpakken van woonfraude is een belangrijke taak voor zowel de woningcorporatie als de gemeente en de politie. Woonfraude leidt tot een oneerlijke toewijzing van sociale huurwoningen en het belemmert een goede doorstroming. Woonfraude kan ook negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van wijken. Wanneer er in een buurt sprake is van veel woonfraude, kan het veiligheidsgevoel van huurders dalen waardoor zij zich minder op hun gemak voelen.

Begin april trokken Waterweg Wonen, de gemeente en politie voor het eerst gezamenlijk op en bezochten zij 30 ‘verdachte’ adressen. In veel gevallen bleek er ook echt iets mis te zijn. De hoofdhuurder gebruikte de woning bijvoorbeeld niet als hoofdverblijf. Dit leidde tot meerdere huuropzeggingen. Verschillende adressen blijven verder in onderzoek omdat er niemand thuis was.

Meld vermoedens van woonfraude

Door meer samen te werken met de gemeente en politie pakt Waterweg Wonen woonfraude aan. Zo gaan ze gezamenlijk de wijk in en in gesprek met huurders. Met deze gerichte aanpak is het mogelijk om dossiers op te bouwen als er sprake is van woonfraude. Daarmee kan Waterweg Wonen via een rechter de huurovereenkomsten ontbinden. Hierbij houdt de woningcorporatie wel rekening met de omstandigheden van de (onder) huurder. Medewerkers van Waterweg Wonen die met woonfraude te maken hebben, kregen trainingen in het opsporen van woonfraude.

Waterweg Wonen wil ook huurders bewuster maken van de kenmerken van woonfraude. Een volle brievenbus kan bijvoorbeeld een teken van woonfraude zijn. Net als dichte raambekleding, een verwilderde tuin, veel bezoek van onbekende personen of klusgeluiden op vreemde tijden. Verdachte omstandigheden kunnen gemeld worden bij Waterweg Wonen via woonfraude@waterwegwonen.nl . Bij acute situaties, zoals vermoedens van wapens of drugs in een woning, bel de politie.

Waterweg Wonen hoopt met deze samenwerking en extra acties de wijken leefbaarder te maken. En dat de woningen naar huurders gaan die hier écht recht op hebben.