startpagina

Volledig vernieuwd: www.SUWR.nl

31-07-2020

SUWR (Stichting Urgentiebepaling Woningzoekende Rotterdam) verblijdt niet alleen urgent woningzoekenden met een website die veel beter aansluit bij hun behoefte. Ook zorgverleners en corporatiemedewerkers worden beter bediend met de geheel vernieuwde opzet.

Volledig vernieuwd: www.SUWR.nl

Bij de ontwikkeling van de website stond de vraag ‘Hoe kunnen wij onze klanten beter bedienen in de huidige maatschappij die voor veel mensen aanzienlijk complexer is geworden?’ centraal. We hebben veel aandacht geschonken aan de manier waarop informatie presenteren, welke informatie we aan wie presenteren en de leesbaarheid van de informatie.

Wij hebben hard gewerkt aan de nieuwe website en dat blijven we doen. De nieuwe website geeft ons de mogelijkheid flexibel in te spelen op maatschappelijke veranderingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Een belangrijke stap voor woningzoekende die dringend een nieuwe woning nodig hebben.