startpagina

Samenwerkende gemeenten breiden woningvoorraad uit met 54.000 woningen in de regio Rotterdam

31-01-2019

Op 30 januari 2019 tekenden gemeenten, woningcorporaties en de provincie Zuid Holland het Regioakkoord Nieuwe Woningmarktafspraken Regio Rotterdam 2018-2030. De veertien gemeenten van het Samenwerkingsverband Wonen maken zich samen sterk om het aantal woningen uit te breiden. De gemeenten en de woningcorporaties zetten zich ook in voor een betere balans van het woningaanbod in de regio.

Samenwerkende gemeenten breiden woningvoorraad uit met 54.000 woningen in de regio Rotterdam

De regionale doelen zijn vastgesteld en de afspraken laten zien welke bijdrage iedere gemeente daaraan levert. In de periode tot 2030 worden zo voldoende woningen gerealiseerd. Er komen in totaal 54.000 extra woningen en de sociale woningvoorraad wordt beter verspreid. “De regio ligt in grote lijnen op koers voor 2030 en daar mogen we trots op zijn,” zegt Jan Willem Mijnans, voorzitter van het samenwerkingsverband en wethouder in Nissewaard. Mijnans zet daarbij ook een kanttekening. “We zijn er nog niet helemaal. Zo zie ik in de samenstelling van de voorraad graag meer corporatiewoningen in de regio en zou ik graag meer spreiding willen zien. Daar hebben we de aandacht en de sturende en faciliterende rol van de provincie bij nodig.”

Rob van den Broeke, voorzitter Federatie Maaskoepel, waar alle woningcorporaties in verenigd zijn, vult aan: “Niet alleen over de omvang en spreiding van de sociale voorraad zijn nieuwe afspraken gemaakt. Ook ten aanzien van de betaalbaarheid en de beschikbaarheid van de corporatiewoningen zijn aanvullende afspraken gemaakt. Zo zorgen we ervoor dat de corporatiewoningen ook terecht komen bij de doelgroep waarvoor deze bedoeld is.” Ook van den Broeke relativeert: “Het succes is mede afhankelijk van politiek draagvlak, de steun van de provincie en het rijk en de bestedingsruimte bij corporaties. Daarnaast moeten we ons realiseren dat voor de uitvoering van de plannen ook mankracht en bouwmaterialen nodig zijn. ”

Gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, Adri Bom-Lemstra is blij met dit akkoord en de goede samenwerking tussen de gemeenten en de provincie Zuid Holland. “ Doordat het woningbouwprogramma nu op regionale schaal wordt afgestemd, worden vraag en aanbod meer in balans gebracht en zorgen we voor de juiste woning op de juiste plek. Laten we nu vooral werk maken van het daadwerkelijk realiseren ervan."

Het Regioakkoord vindt u hier.