startpagina

Ook het Rijk tekent voor meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam

14-03-2023

Zuid-Hollandse bestuurders hebben met minister De Jonge van BZK de Regionale realisatieagenda's wonen ondertekend. Daarmee bekrachtigt Zuid-Holland de afspraak om tot en met 2030 maar liefst 250.000 woningen te bouwen. In de regio Rotterdam gaat het om ongeveer 100.000 woningen. Dat worden 57.000 betaalbare woningen, waarvan 28.000 sociaal. Onze corporaties zorgen voor 22.500 sociale huurwoningen.

Ook het Rijk tekent voor meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam

Gewoon Wonen is in de regio Rotterdam alweer een stuk dichterbij gekomen. Met het ondertekenen van de ‘Realisatieagenda wonen regio Rotterdam’ is het draagvlak voor de realisatie van onze ambitie uit het Regioakkoord (januari 2023) nog groter geworden. Ondertekenaars staan voor oplossingen, innovatie en samenwerking. De in de Realisatieagenda opgenomen kritische succesfactoren zijn uitdagingen. Uitdagingen die in gezamenlijkheid aangegaan en opgelost worden. We zijn blij met deze samenwerking; de woningcrisis te lijf. Zo komt uit huis gaan, samenwonen, het gezin uitbreiden of fijn oud worden weer binnen bereik. Zonder dat passende huis kunnen die stappen niet gezet worden.

Al voor de ondertekening van de Realisatieagenda zien we mooie samenwerkingen ontstaan tussen Provincie, gemeenten en corporaties. Projecten in Schiedam en Capelle aan den IJssel die gerealiseerd kunnen worden dankzij specifieke Wonen-subsidieregelingen verstrekt door de Provincie. Breed gedragen en gesteunde initiatieven als mooi voorbeeld van regionale samenwerking. Nu het Rijk zich met de Realisatieagenda aan onze ambities uit het Regioakkoord committeert, kijken we uit naar de projecten die daaruit voortkomen.

Annemarieke van Ettinger-van Herk is blij met de ondertekening. En ook voor dit mooie moment geldt: “Het gaat nu om twee dingen; het waarmaken van die belofte en het verder opplussen van de sociale ambities. Ik merk dat bij de corporaties keihard wordt getrokken aan de realisatie, ook met initiatieven zoals ‘De Rotterdamse Bouwversnelling’, dus dit is een mooie vervolgstap en zeker niet de laatste.”.

Ook andere bij wonen betrokken partijen (Neprom, Bouwend Nederland, NVM, IVBN, Woningbouwers Nederland, Stichting CoKopen, Vereniging Eigen Huis, Aedes, Woonbond, Stedin en Evides) steunen de ondertekening van de Realisatieagenda wonen regio Rotterdam.

Nu ook het Rijk de realisatie van meer sociale en betaalbare woningen in de regio Rotterdam ondersteunt kunnen en moeten we nog harder aan de slag voor mooie projecten op goede locaties.