De monitor Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2016

In de verordening Woonruimtebemiddeling is opgenomen dat corporaties en gemeenten samen zorg dragen voor de jaarlijkse monitoring van de vraag en aanbod van verhuringen. U treft de jaarmonitor 2016 hier.