startpagina

Vaststelling Afspraken MiddenHuur

18-12-2020

Samen naar een betere bemiddeling van de schaarse voorraad.

Vaststelling Afspraken MiddenHuur

De federatieraad van Maaskoepel heeft de Afspraken MiddenHuur vastgesteld. Een grote stap voorwaarts voor de middeninkomens in onze regio. En daar zijn we trots op.

Vanaf 1 januari 2021 worden de MiddenHuur woningen van onze corporaties ook geadverteerd op WoonnetRijnmond met voorrang voor huishoudens met een middeninkomen én aan woningzoekenden die doorstromen uit een sociale huurwoning.
Met de Afspraken MiddenHuur dragen we bij aan het verdelen van schaarse sociale en MiddenHuur woningen aan de doelgroepen die in de knel komen op onze woningmarkt. Samen met SvWvR en ambtenaren van de gemeenten hebben de afspraken hun huidige vorm gekregen; een mooie prestatie!