startpagina

Nieuwe bestuurder en een nieuwe voorzitter

25-06-2020

Richard Sitton, bestuursvoorzitter Woonbron, neemt afscheid.

Nieuwe bestuurder en een nieuwe voorzitter

In juni 2020 treedt Mohamed el Achkar, bestuurder Woonstad Rotterdam, toe tot het bestuur van Maaskoepel, de federatie van 23 woningcorporaties in de regio Rotterdam. Mohamed volgt Richard Sitton op, bestuursvoorzitter Woonbron. Richards tweede en maximale termijn zit erop. Het bestuur van Maaskoepel en de federatie is Richard dankbaar voor zijn inzet.

Mohamed: ¨Ik geloof erg in de kracht van samenwerking en dat is de kern van Maaskoepel. De actuele uitdagingen op de woningmarkt zijn groot en voor verschillende onderwerpen is de regio het juiste niveau om naar oplossingen te zoeken. Door samen op te trekken en te staan voor onze gedeelde belangen, kunnen we maatschappelijke vragen het beste adresseren en dragen we bij aan goed en betaalbaar wonen in de hele regio.¨

Alfred van den Bosch, bestuurder Wooncompas, neemt in juni de voorzittersrol over van Richard. Alfred: “We bevinden ons in een bijzonder tijdsgewricht. De afgelopen jaren is het woningtekort in de regio Rotterdam verder toegenomen. Dat maakt samenwerking tussen corporaties steeds belangrijker. Een goede band met onze partners, de 14 gemeenten in onze regio en de provincie Zuid-Holland is daarbij van groot belang. In Maaskoepelverband hebben we daar de afgelopen jaren goede stappen in gezet. We tekenden in januari 2019 het RegioAkkoord. We werken aan een goede oplossing voor de verdeling van het toenemende tekort aan middenhuur woningen. En we hebben een doorrekening gemaakt van de investeringscapaciteit van de Maaskoepel corporaties. Daarmee zijn we het gesprek gestart over de wijze waarop we gezamenlijk invulling geven aan de volkshuisvestelijke opgave in de regio Rotterdam.